SOSYOLOJİ ÜZERİNE

İnsan yaşamı, zaman geçtikçe farklılaşan ve sürekli yeni birikimler ortaya koyan bir döngüdür. Bu döngünün içinde sosyoloji, toplumda yaşayan bireylerin sosyo-kültürel yapılarına, ideolojik fikirlerine ve kültürel etkenlerine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Sosyoloji, bireylerin davranışlarına, düşünce yapılarına, yaşanılan durum ve olaylara daha geniş bir bakış açısı ile yaklaşılmasını sağlamaktadır. Sosyoloji disiplini; eşitsizlik, sınıflaşma, grup davranışları, ırksal-etnik ilişkileri, toplum psikolojisinde yaşanan olumsuzlukları incelemekte ve onlara çözüm bulmaktadır. Bireyin karşılaştığı durumlara karşı neden sonuç ilişkisi kurmasını sağlayarak, var olan sorunları çözümlemesine yardımcı olmaktadır.

‘Sosyoloji neden diğer bilim dalları gibi bir dal olmasın’ tezini savunan Augoste Comte tarafından temelleri atılmıştır. Her insan yaşadığı çağın yansımasıdır; Augoste Comte de yaşadığı çağın bireysel ve toplumsal ilişkilerine, yaşantılarına devinim yapmıştır. Augoste Comte, sosyolojiyi pozitif bir bilim dalı olarak ele almış ve diğer bilim dalları ile ilişkilendirmiştir. Sosyolojinin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için toplumsal düzenin nasıl oluştuğuna bakılmalıdır. Çünkü; insanlar günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir arada yaşamaktadırlar. Zaman zaman bu birliktelik sonucunda çatışma ve huzursuzluklar meydana gelmektedir. Toplumsal yaşantıda, toplumsal ilişkilerde ve var olan durumların ancak bir düzen içinde ilerleyebilmesi mümkündür. Toplumsal yaşam, bir bulmacanın parçalarını birleştirmek gibi yaşanılan durumlar karşısında insanların düşünce yapılarını daha geniş bir bakış açısı ile ele almalarını ve onların toplumsal yaşama ilişkin düşüncelerini ortaya çıkarmaktadır. Yaşadıklarımız şu an beraberinde birçok faktörü de meydana getirmektedir; ekonomik sorun, eğitim sorunu, gelecek kaygısı vb. bu gibi durumların var oluşu sosyolojinin oluşumunu tetiklemektedir.

Geçmiş dönemde aile yaşantıları ve yaşam koşulları gelenekçi yapıda iken gelecekte daha farklı bir role bürünmesinin sebebi nedir? Gelecekte değişimin alacağı yön ne olacak? Bu sorular yaşadığımız çağın nasıl bir yapıda rol aldığını göstermektedir. Toplumsal yapının var oluşu geçmişin, bugünün ve geleceğin sosyolojisini oluşturmaktadır.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

TÜRKİYE İÇİN DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Next Post

BM ÜZERİNE REFORM ÖNERİLERİ

Comments 1
  1. Bu yazıda sosyolojinin tek bir paradigmasından yola çıkarak bir açıklama durumu söz konusu. Sosyoloji kendi içinde birçok teorem ve araştırma tekniği barındırır. Pozitivizm olarak açıklamak oldukça yetersizdir. Comte bir sosyal fizik iddiası içindeydi ve onu takip eden yıllarda Fransız sosyolog Durkheim sosyolojiyi bilim haline getirmiş Ve ardından birçok bilim insanı bu alana kayarak farklı bakış açıları getirilmiştir. Yazıyı yetersiz ve son derece yüzeysel buldum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next

HOCALI KATLİAMI

Güney Kafkasya bölgesinde antik dönemden bu yana birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış Türkiye’nin kardeş…