Elterişhan Elçibey

2 posts
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.