İlkem Karahüseyinoğlu

1 post
Başkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü