Ülkü Cengiz

2 posts
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kutahya Dumlupinar University) Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Pr. (Master's in International Relations) cengizlk@yandex.com