YAZAR OL

Makaleni the FEAS Journal ile paylaşmaya hazır mısın?

Paylaşmadan hemen önce lütfen makalenizin the FEAS Journal basit şartlarını yerine getiren bir makale olup olmadığını aşağıdaki yazım kılavuzundan kontrol edin.


The FEAS Journal Yazım Kılavuzu

Amaç ve Kapsam

 • Misyon: Yüksek kalitede, tarafsız jeopolitik analiz ve araştırma sunmak.
 • Kapsam: Siyasi coğrafya, jeoekonomi, güvenlik çalışmaları, bölgesel çalışmalar, çevre jeopolitiği, enerji jeopolitiği ve kültürel jeopolitiği de içeren jeopolitiğin geniş bir alt başlık yelpazesini kapsar.

Gönderim Kuralları

 • Özgünlük: Tüm başvurular orijinal olmalı ve başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmamalıdır.
 • Dil: Makaleler İngilizce veya Türkçe (TFJ Türkçe için) açık ve akademik bir dille yazılmalıdır.
 • Uzunluk: Makaleler referanslar dahil 2.000 ila 7.000 kelime arasında olmalıdır.

Biçimlendirme

 • Başlık Sayfası: Başlığı, yazar(lar), bağlı kuruluş(lar)ı ve iletişim bilgilerini ekleyin.
 • Özet: Makalenin 200-250 kelimelik özetini verin.
 • Anahtar Kelimeler: Makaleyle alakalı 5-7 anahtar kelime ekleyin.
 • Başlıklar: İçeriği düzenlemek için net ve tutarlı başlıklar ve alt başlıklar kullanın.
 • Referanslar: Tüm alıntılar ve referanslar için APA 7. Baskı stilini kullanın.

İçerik Kalitesi

 • Araştırma: Kapsamlı araştırma yapılmasını ve güvenilir kaynakların kullanılmasını sağlayın.
 • Analiz: Önyargılardan veya desteklenmeyen iddialardan kaçınarak derin analiz ve bilgiler sağlayın.
 • Açıklık: Açık ve net bir şekilde yazın, argümanların iyi yapılandırılmış ve mantıklı olduğundan emin olun.

İnceleme Süreci

 • Hakem Değerlendirmesi: Tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçer.
 • Düzeltmeler: Yazarlardan, hakemlerin geri bildirimlerine göre gönderilerini düzeltmeleri istenebilir.
 • Nihai Karar: Yayın ekibi yayına ilişkin nihai kararı verir.

Etik ve Dürüstlük

 • Objektiflik: Siyasi ideolojiden etkilenmeyen objektif bir yaklaşımı sürdürün.
 • İntihal: İntihal kesinlikle yasaktır. Tüm gönderimler orijinallik açısından kontrol edilir.
 • İzinler: Şekiller ve tablolar dahil tüm içeriğin kullanım için gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun.

Gönderim Süreci

 • Platform: Makaleleri derginin çevrimiçi gönderim sistemi üzerinden gönderin.
 • İnceleme Zaman Çizelgesi: Yazarlar ilk kararın 1-4 hafta içinde verilmesini bekleyebilirler.

YAZAR OL